Öngösterim Görseli

İngilizce Öğretim Programı

Amaç

Günümüzde pek çok ülkede ortak dil olarak benimsenen İngilizceyi öğrenmeye olan talep, küreselleşen dünyamızda giderek artmaktadır. YADEM, yüksek lisans ve lisans programlarında eğitim görebilmek başta olmak üzere, çok uluslu şirketlerde çalışabilmek, öğrenime yurt dışında devam etmek ve gelişimlere ayak uydurmak gibi amaçlarla kursumuza başvuran öğrencilerin etkin şekilde İngilizce öğrenmelerini hedeflemektedir. Kurs sonunda alınan sertifika, Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin İngilizce eğitim veren bölümleri için dil yeterliliğini karşılamaktadır.

Yöntem

Konuşma, yazma, dinlediğini ve okuduğunu anlama temel becerilerine yönelik bir öğretim programı benimsenmiştir. Bu becerilerin kazanımında, geçerliliği kanıtlanmış dil öğretim yöntemlerinin bir sentezi kullanılmaktadır. Kullanılan yöntemler öğrencinin İngilizceyi bir iletişim aracı olarak etkin şekilde kullanmasını desteklemektedir.

Öğretim İzlencesi

Türk Hava Kurumu Üniversitesi YADEM İngilizce programının süresi ve içeriği, öğrencilerin seviyelerine göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle kursumuza katılan öğrencilerin İngilizce Yeterlik Sınavı’na girmeleri gerekmektedir.

İngiliizce Yeterlik Sınavı

Yeni kayıtlı öğrencileri başlangışta iki aşamalı bir sınav takvimi beklemektedir.Türk Hava Kurumu Üniversitesi YADEM’e kayıt olan öğrencilerin, kursa başlamadan önce Seviye Tespit Sınavı’na girmeleri gerekmektedir. Öğrenciler  ilk olarak Düzey Belirleme Ön Testi’ne tabi tutulurlar. Bu testten 70 ve üzeri alan öğrenci İngilizce Yeterlik Sınavı’na girmeye hak kazanmaktadır. Söz konusu sınavdan 69 ve altında puan alan öğrenciler ise seviyelerine göre sınıflarına yerleştirilirler. Düzey Belirleme Ön Testi’nden 70 ve üzeri puan alan öğrenciler ; yazma, konuşma, dinleme, dilbilgisi ve okuma becerilerini içeren bir yeterlik sınavına tabi tutulurlar.