Öngösterim Görseli

Kurlar ve Düzeyler

Avrupa Ortak Dil Kriterleri Çerçeve Programı (CEFR-Common European Framework of Reference) standartları göre kur dağılımı, düzeyler, haftalık ders saati ve süreleri aşağıdaki gibidir;
Tablo: Haftada 6 saatlik kurs için düzeylere göre haftalık ve toplam ders saati dağılımı

AVRUPA ORTAK DİL KRİTERLERİ ÇERÇEVE PROGRAMI

 

DÜZEY

 

HAFTALIK DERS PROGRAMI

 

SÜRE

 

TOPLAM DERS SAATİ

A-1

Temel Kullanıcı

A1-1

6 SAAT

7 HAFTA

42

A1-2

6 SAAT

7 HAFTA

42

A1-3

6 SAAT

6 HAFTA

36

A-2

Temel Kullanıcı

A2-1

6 SAAT

7 HAFTA

42

A2-2

6 SAAT

7 HAFTA

42

A2-3

6 SAAT

6 HAFTA

36

B-1

Bağımsız Kullanıcı

B1-1

6 SAAT

7 HAFTA

42

B1-2

6 SAAT

7 HAFTA

42

B1-3

6 SAAT

6 HAFTA

36

B-2

Bağımsız Kullanıcı

B2-1

6 SAAT

7 HAFTA

42

B2-2

6 SAAT

7 HAFTA

42

B2-3

6 SAAT

6 HAFTA

36

TOPLAM

12 DÜZEY

 

80 HAFTA

480 SAAT

Tablo: C-1 ve C-2 düzeylerinde haftada 6 saatlik kurs için düzeylere göre haftalık ve toplam ders saati dağılımı

AVRUPA ORTAK DİL KRİTERLERİ ÇERÇEVE PROGRAMI

 

DÜZEY

 

HAFTALIK DERS PROGRAMI

 

SÜRE

 

TOPLAM DERS SAATİ

C-1

Yetkin Kullanıcı

C1-1

6 SAAT

7 HAFTA

42

C1-2

6 SAAT

7 HAFTA

42

C1-3

6 SAAT

6 HAFTA

36

C-2

Yetkin Kullanıcı

C2-1

6 SAAT

7 HAFTA

42

C2-2

6 SAAT

7 HAFTA

42

C2-3

6 SAAT

6 HAFTA

36

TOPLAM

6 DÜZEY

 

40 HAFTA

240 SAAT