Öngösterim Görseli

Kursiyerlik Koşulları

Türk Hava Kurumu Üniversitesi YADEM bünyesinde eğitim alabilmek için öğrenciler kişisel bilgilerini (isim, soy isim, adres, mail) ve belgelerinin doğruluğunu taahhüt eden ve bu bilgi ya da belgelerde değişiklik söz konusu olduğunda derhal yazılı olarak bildireceğini, bildirmediği takdirde sorumlu olduğunu, verilen son adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını ve bir yıl süreli olarak düzenlenen İngilizce Eğitim Programına başladıktan sonra kayıt sildirmek için başvurduğu takdirde :

  1. hafta eğitim ücretinin %90’ı
  2. hafta eğitim ücretinin %75’i
  3. hafta eğitim ücretinin %50’sinin iade edileceğinden,

kayıt dondurmak için başvuran öğrencilere dönem ücretlerinin yarısının iade edileceğinden haberdar olduğunu ve hiçbir mazeret belirtmeksizin programa devam etmediğim takdirde yatırılan ya da yatırılacak eğitim ücretinin %50’sini 
TR 58 0013 4000 0050 6766 5000 24 no’lu  Denizbank/ Ankara Şubesi hesabına şahsen ödemeyi kabul ve beyan eden bir öğrenci taahhütnamesi imzalarlar.

Öğrenciler derslerin % 90’ına devam etmek zorundadırlar. Mazeretli devamsızlıklarını belgelendirmek ve resmi olarak belgelendiremeyecekleri durumlarda izin almak için izin istek dilekçesi yazmaları gerekmektedir.