Öngösterim Görseli

Tarihçe

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (YADEM) 11.06.2013 tarihinde dünyanın önde gelen modern dil eğitim merkezleri örnek alınarak günümüz gelişen dünyasında önemli bir ihtiyaç haline gelen yabancı dil öğrenme ihtiyacını ve gerekliliğini karşılamak amacıyla faaliyete geçmiştir. Merkezimiz uluslararası öğrencileri de hedefleyerek uluslararası faaliyet göstermekte ve her yaştan öğrenciye Türkçe ve İngilizce öğretim hizmetleri vermektedir.