Öngösterim Görseli

Misyonumuz

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (YADEM) olarak amacımız, yurtiçinde ve yurtdışında Türkçe ve yabancı dil öğretimi için gereken eğitim imkân ve ortamını sağlamak, Türkçe ve yabancı dil öğretimi hususunda araştırma ve uygulama faaliyetlerinde bulunmak ve yine bu kapsamda yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirilen ortak çalışmaları desteklemektir. Merkezimiz aynı zamanda, Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklulara, yaşadıkları toplumun “dil bilen” bir parçası olarak ona uyum gösterebilmeleri ve eğitim hayatlarında başarıya ulaşabilmeleri için Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmayı da hedefler.

Vizyonumuz

Farklı kültürlerin harmanlandığı bir eğitim ortamında, çağın gereği olarak günümüze yansıyan Türkçe ve Yabancı Dil Öğrenimi ihtiyacına cevaben, teknolojiyle desteklenen uygun öğretim yöntem ve teknikleriyle hedef dilleri öğretmek ve bu alanda öne çıkan bir kurum olmaktır.