Öngösterim Görseli

İndirimler

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğrencilerine
% 20 indirim uygulanır.Türk Hava Kurumu ve Üniversitesi Personeli (Akademik/İdari)
Türk Hava Kurumu Üniversitesi akademik ve idari personeline % 20
Türk Hava Kurumu Üniversitesi akademik ve idari personeli eş ve çocuklarına % 20
Türk Hava Kurumu personeline % 30
Türk Hava Kurumu personeli eş ve çocuklarına % 20
Türk Hava Kurumu emeklisine % 20
Türk Hava Kurumu emeklilerinin eş ve çocuklarına % 20Diğer İndirimler
Terör nedeniyle şehit veya gazi (6/11/1980 tarih ve 17152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2330 sayılı Kanun çerçevesinde çalışamayacak durumda olanlar) olmuş Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarına, gerekli belgeleri sağlaması koşulu ile eş ve çocuklarına % 40
Özürlülük oranı % 40 ve üstünde olan bedensel engellilere % 40
Grup halinde gelip aynı programa kayıt yaptıranlara % 10 grup indirimi uygulanır. (Grup indirimi en az 5 kişilik gruplara uygulanır).

NOT: Birden fazla indirimden yararlanılabilmesi durumunda sadece en yüksek indirim oranı uygulanır.