Öngösterim Görseli

Kurlar ve Düzeyler

Avrupa Ortak Dil Kriterleri Çerçeve Programı (CEFR- Common European Framework of Reference) standartları göre kur dağılımı, düzeyler, haftalık ders saati ve süreleri aşağıdaki gibidir;

Tablo: Haftada 8 saatlik kurs için düzeylere göre haftalık ve toplam ders saati dağılımı

 

AVRUPA ORTAK DİL KRİTERLERİ ÇERÇEVE PROGRAMI
KURLARI
DÜZEY HAFTALIK DERS PROGRAMI SÜRE TOPLAM DERS SAATİ
A-1
Temel Kullanıcı
A1-1 8 SAAT 5 HAFTA 40
A1-2 8 SAAT 5 HAFTA 40
A1-3 8 SAAT 5 HAFTA 40
A-2
Temel Kullanıcı
A2-1 8 SAAT 5 HAFTA 40
A2-2 8 SAAT 5 HAFTA 40
A2-3 8 SAAT 5 HAFTA 40
B-1
Bağımsız Kullanıcı
B1-1 8 SAAT 5 HAFTA 40
B1-2 8 SAAT 5 HAFTA 40
B1-3 8 SAAT 5 HAFTA 40
B-2
Bağımsız Kullanıcı
B2-1 8 SAAT 5 HAFTA 40
B2-2 8 SAAT 5 HAFTA 40
B2-3 8 SAAT 5 HAFTA 40
TOPLAM 12 DÜZEY 60 HAFTA 480 SAAT
Tablo: C-1 ve C-2 düzeylerinde haftada 8 saatlik kurs için düzeylere göre haftalık ve toplam ders saati dağılımı 

 

AVRUPA ORTAK DİL KRİTERLERİ ÇERÇEVE PROGRAMI DÜZEY HAFTALIK DERS PROGRAMI SÜRE TOPLAM DERS SAATİ
C-1
Yetkin Kullanıcı
C1-1 8 SAAT 5 HAFTA 40
C1-2 8 SAAT 5 HAFTA 40
C1-3 8 SAAT 5 HAFTA 40
C-2
Yetkin Kullanıcı
C2-1 8 SAAT 5 HAFTA 40
C2-2 8 SAAT 5 HAFTA 40
C2-3 8 SAAT 5 HAFTA 40
TOPLAM 6 DÜZEY 30 HAFTA 240 SAAT