Öngösterim Görseli

TOEFL IBT KURSLARI

TOEFL IBT standartlaştırılmış bir testtir. TOEFL IBT sınavı öğrencilerin İngilizce yeterlilik seviyelerini ölçmede kullanıldığı gibi, seviyelerini belgelendirmede de kullanılmaktadır. Yüksek lisans ve doktora programlarında, yurt içi ve yurt dışı üniversitelere başvurularda, üniversitelerin İngilizce hazırlık sınıflarını atlamada ve özellikle küresel ölçekteki birçok işyerinde de tercih edilen TOEFL IBT yaygın bir biçimde kabul görmektedir.
Sınav okuma, dinleme, konuşma ve yazma olmak üzere toplam dört bölümden oluşur. Her bölüm 30 puan üzerinden değerlendirilir ve toplam puan 120’dir.

TOEFL IBT PROGRAMI

SORU TİPİ TOEFL IBT SORU SAYISI
OKUMA BÖLÜMÜ (3 okuma metni) 39
Kelime (Vocabulary) 6-10
Referans (Reference) 3-4
Okuduğunu anlama (Factual / Negative Factual) 8-14
Çıkarım (Inference) 3-6
Şematik (Chart) 3
Eş Anlamlı Cümle (Restatement) 2-3
Cümle İçin Uygun Yeri Bulma (Insertion) 3
Sözbilimsel (Rhetorical) 3-6
DİNLEME BÖLÜMÜ (6 dinleme parçası) 34
Ana tema (Main Idea) 3-4
Şematik (Chart) 4-8
Dinlediğini anlama (Factual / Negative Factual) 14-20
Çıkarım (Inference) 3-5
Tekrar Dineleme (Replay) 4-8
KONUŞMA BÖLÜMÜ 6
Bağımsız (Independent) 2
Okuma-Dinleme-Konuşma (Integrated) 2
Dinleme-Konuşma (Integrated) 2
YAZMA BÖLÜMÜ 2
Bağımsız (Independent) 1
Okuma-Dinleme-Yazma (Integrated) 1
TOPLAM 81 SORU
TOEFL-IBT kursları 3 kurdan oluşmaktadır. 29 puan ve altında puan alanlara 120 saatlik kurslar, 30-49 puan arasında alanlara 90 saatlik kurslar, 50 puan ve üzerinde puan alanlara ise 60 saatlik kurslar önerilmektedir.
Kayıt ve Derse Başlama  
TOEFL-IBT kursuna katılmak isteyenler kayıtlarını http://yagem.thk.edu.tr internet adresinden online olarak veya 444 84 58 numaralı telefon aracılığıyla yapabilirler.
Ölçme – Değerlendirme 
Kurs öncesinde YAGEM TOEFL IBT Simülasyon Sınavı uygulanır ve kursiyerin düzeyi belirlenerek uygun kura yerleştirilmesi sağlanır. Öğrenme-öğretme sürecinde süreç değerlendirme sınavları yapılır. Kur bitiminde YAGEM TOEFL IBT Simülasyon Sınavı yeterlik düzeyini ölçmek amaçlı bir kez daha uygulanır.
Programa Katılım Bedeli
Bir kuru kapsayan 60 saatlik kurs için toplam KDV dahil 750.00 TL, 90 saatlik kurs için toplam KDV dahil 1.050 TL, 120 saatlik kurs için toplam KDV dahil 1.350 TL ödenir.
Ders Kitapları
Programlarda kurlara göre uluslararası yayınevlerine ait TOEFL IBT ders kitapları ile birlikte YAGEM tarafından geliştirilen öğretim materyalleri kullanılmaktadır. Merkezimiz bilgisayar laboratuarları hafta içinde ve hafta sonunda katılımcılarımızın kullanımına açıktır.