Öngösterim Görseli

(ICAO) LANGUAGE PROFICENCY LEVEL 4 KURSLARI

EĞİTİM VE HEDEFLER

Öğrencilerin programa giriş düzeylerine göre değişiklik gösteren program;
PRE-(ICAO) LANGUAGE PROFICENCY LEVEL 4
(ICAO) LANGUAGE PROFICENCY LEVEL 4
olmak üzere iki ana grupta toplanmıştır.  “PRE-(ICAO) LANGUAGE PROFICENCY LEVEL 4” programı ise öğrencilerin programa giriş düzeylerine göre iki alt grupta toplanmıştır. Bunlar;
Ön Hazırlık Genel İngilizce Programı 1 – ELEMENTARY LEVEL / BAŞLANGIÇ DÜZEYİ
Ön Hazırlık Genel İngilizce Programı 2 – PRE- INTERMEDIATE LEVEL / İLK-ORTA DÜZEY programlarıdır.

PRE-(ICAO) LANGUAGE PROFICENCY LEVEL 4  PROGRAMININ İÇERİK VE HEDEFLERİ

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yaşamboyu Gelişim Merkezi PRE-(ICAO) LANGUAGE PROFICENCY LEVEL 4”   programının içerik ve hedefleri, “(ICAO) LANGUAGE PROFICENCY LEVEL 4” programına temel oluşturacak şekilde geliştirilmiş olup Avrupa Ortak Dil Kriterleri Çerçeve Programı (CEFR- Common European Framework of Reference) standartları programların düzey ve içeriklerinin belirlenmesinde esas alınmıştır.
Söz konusu programlarda; dil öğrenimini ve kişilerin dil deneyimlerinin gelişimini güçlendirmeyi, dile ilişkin değerlerin çeşitliliğini göstermeyi, kendi hızında öğrenme ve kendi kendini değerlendirme yeteneğini geliştirmeyi ve kişilerin her yaşta öğrenme isteklerinin canlı tutulması hedeflemektedir.
İki farklı başlangıç düzeyinden oluşan “PRE-(ICAO) LANGUAGE PROFICENCY LEVEL 4” kursunda kursiyer, her bir düzey için haftalık olarak aşağıda planlanan programlardan birine dahil olabilmek için Düzey Belirleme Sınavına girer. “PRE-(ICAO) LANGUAGE PROFICENCY LEVEL 4” kurslarında, Okuma-Anlama, Yazma, Dinleme-Anlama ve Konuşma olmak üzere dört temel becerinin eşzamanlı geliştirilmesi hedeflemekle birlikte, programın çıkış noktasını oluşturan “(ICAO) LANGUAGE PROFICENCY LEVEL 4” sınavı havacılık iletişimi bağlamında dinleme-anlama ve konuşma becerilerini ön plana aldığından söz konusu becerilerin geliştirilmesine öncelikle yer verilmektedir.

(ICAO) LANGUAGE PROFICENCY LEVEL 4  PROGRAMININ İÇERİK VE HEDEFLERİ

“(ICAO) LANGUAGE PROFICENCY LEVEL 4” programı; İngilizce dil yeterliğini, pilotlar ile hava trafik kontrolörleri arasında kullanılan ortak dilin (freyzyoloji) kullanımının yanı sıra, doğru ve net bir şekilde iletişimi sağlayabilmeyi, haberleşme stratejilerini kullanabilmeyi, yanlış anlamaları fark ederek çözümleme ve mesajların doğru iletilmesi gibi kriterlere uygun şekilde İngilizceyi kullanabilmeyi hedeflemektedir.
Yukarıdaki hedefler doğrultusunda hava trafik kontrolörlerinin ve pilotların ICAO tarafından istenen “Level 4” kapsamında İngilizce yeterliklerini kazanmalarını hedefleyen bu program, sınavın da içeriğini oluşturan aşağıdaki altı dil özelliğini ve becerilerini kapsar:
Telaffuz
 Gramer
 Kelime Bilgisi
 Akıcılık
 Anlama
 Interaksiyon
Bu programda kullanılan tüm eğitim materyalleri, alıştırma ve uygulamalar uçuşla ilgili konuları kapsamaktadır.

PROGRAMLAR ve DÜZEYLER

Tablo 1: Haftada 20 saatlik kurs için düzeylere göre haftalık ve toplam ders saati dağılımı

 

PROGRAM DÜZEY HAFTALIK DERS PROGRAMI SÜRE TOPLAM DERS SAATİ
1 Ön Hazırlık Genel İngilizce Programı Başlangıç Düzeyi (Elementary Level / Başlangıç Düzeyi) 20 SAAT 20 HAFTA 400 SAAT
2 Ön Hazırlık Genel İngilizce Programı İlk-Orta Düzey (Pre- Intermediate Level/ İlk-Orta Düzey) 20 SAAT 10 HAFTA 200 SAAT
3 “(ICAO) LANGUAGE PROFICENCY LEVEL 4” Düzeyi 20 SAAT 6 HAFTA 120 SAAT

 

“(ICAO) LANGUAGE PROFICENCY LEVEL 4” düzeyine başlayabilmek için iki önkoşuldan en az birini yerine getirmek gerekmektedir:
Birincisi; Ön Hazırlık Genel İngilizce Programı Başlangıç Düzeyi’ni başarıyla bitirmek ya da yapılan düzey belirleme sınavlarından bu programı bitirebilmek için yeterli puanı almak. Bu program toplam 400 ders saati, 20 hafta ve haftada 20 ders saati olarak planlanmıştır.
İkincisi ise  Ön Hazırlık Genel İngilizce Programı İlk-Orta Düzeyi başarıyla bitirmek ya da yapılan düzey belirleme sınavlarından bu programı bitirebilmek için yeterli puanı almak. Bu program toplam 200 ders saati, 10 hafta ve haftada 20 ders saati olarak planlanmıştır.
“(ICAO) LANGUAGE PROFICENCY LEVEL 4” Programına gelince, bu program toplam 120 ders saati,  6 hafta ve haftada 20 ders saati olarak planlanmıştır.
Her üç programında haftalık dres programları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
1. saat 2. saat 3. saat 4.saat 5.saat
Pazartesi 16.00-16.50 17.00-17.50 18.00-18.50
Salı 16.00-16.50 17.00-17.50 18.00-18.50
Çarşamba 16.00-16.50 17.00-17.50 18.00-18.50
Perşembe 16.00-16.50 17.00-17.50 18.00-18.50
Cuma 16.00-16.50 17.00-17.50 18.00-18.50
Cumartesi 09.00-09.50 10.00-10.50 11.00-11.50 12.00-12.50 13.00-13.50
*Ders saat ve günleri kursiyerlerin uygunluk durumuna göre değişiklik gösterecek şekilde ayarlanabilir.
DEVAM
Tüm programlarda %90 oranında devam zorunluluğu vardır.
ÖLÇME–DEĞERLENDİRME
Kurs öncesinde düzey belirleme sınavı uygulanır ve kursiyerin düzeyi belirlenerek uygun sınıfa yerleştirilmesi sağlanır. Öğrenme-öğretme sürecinde kısa süreli sınavlar, başarı testleri ve her düzey sonunda yeterlik sınavları yapılır.
ÖĞRENCİ SAYISI   
Uluslararası dil öğretim standartlarına uygun olarak maksimum 20 kişiliktir.
ÖĞRETİM ELEMANI        
Dersler, SHGM tarafından yetkilendirilmiş öğretmen, pilot ve hava trafik kontrolörleri tarafından verilmektedir.
ÖZEL DURUMLAR
İstendiği takdirde kursiyerlerin ders devam durumu, notları ve başarı düzeyleri  raporlandırılarak kurumlarına periyodik olarak iletilir. Yoğun gruplarda eğitim zamanları karşılıklı görüşme ile saptanabilir.
KURS YERİ  
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Türkkuşu Kampüsü ve Havaalanı Etimesgut – Ankara