Öngösterim Görseli

Öğretim Yönetimi

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yabancı Dilde Eğitim ve Araştırma Merkezi (YADEM) hem Türkçe hem de İngilizce öğretimi alanında faaliyet gösteren bir kurumdur.
Türk Hava Kurumu Üniversitesi YADEM İngilizce ve Türkçeyi öğretirken şu ilkelere özen gösterir:

  • Türk Hava Kurumu Üniversitesi YADEM’ de, beceri temelli bir dil öğretimi yaklaşımı uygulanmaktadır. Bu bakımdan YADEM’ de okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerileri ile dilbilgisi alanına yönelik dersler verilmektedir. Her bir beceriye yönelik ders ve etkinlikleri farklı bir öğretim elemanı gerçekleştirir. İngilizce ve Türkçe ’de dinleme ve konuşma dersleri ana dili İngilizce ve Türkçe olan öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Aynı zamanda öğrenimin interaktif olarak gerçekleştirilmesine çok önem verilmektedir ve bu sayede derslerin daha verimli geçmesi hedeflenmektedir.
  • Türk Hava Kurumu Üniversitesi YADEM’ de çok çeşitli materyaller kullanılarak öğrenenlerin gündelik hayatta kendilerine gerekli olan kelime ve kalıpları öğrenmeleri sağlanmaktadır.
  • Türk Hava Kurumu Üniversitesi YADEM’ de dil öğretimi, teknolojik imkânlardan yararlanılarak gerçekleştirilir. YADEM’ de dersler bilgisayarlar ve yansıtma cihazları ile işlenir. Aynı zamanda öğrencilere internetti kullanarak yapabilecekleri ödevler verilir.

Sınıflar

  • Yabancı Dil Eğitim ve Araştırma Merkezimizde öğrencilerimiz alanlarında uzman öğretim elemanları ile maksimum 20 kişilik sınıflarda eğitim almaktadırlar. Sınıflarda “U” oturma düzeni uygulanmakta ve bu sayede kursiyerler ile öğretmenlerin birbirleri ile kolay iletişim kurması sağlanmaktadır. Bunun sonucu olarak klasik sınıf düzeninin aksine kursiyerler derslerde daha etkin olabilmekte ve dersten alınan verim artmaktadır. Eğitim-öğretim verilen sınıflarımız teknolojik destekli olup dersler boyunca bilgisayar ve projeksiyon kullanımına özen gösterilmektedir. Bu sayede öz yeterliliğe sahip öğrenciler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Sınavlar

  • Yabancı Dil Eğitim ve Araştırma merkezimizde öğretime başlayan öğrenciler eğitim-öğretim programımıza başlamadan önce seviye tespit sınavına girerler. Eğitim- öğretimin başlaması ile dönem boyunca uygulanan ara ve ana sınavlar ile programda başarılı olabilmek için gerekli olan puanlar toplanır. Gerekli olan puanları toplayan kursiyerler başarılı kabul edilirler.