Öngösterim Görseli

Türkçe Öğretim Programı

Amaç

Dünya üzerinde 200 milyon insanın konuştuğu bir dil olan Türkçe anlatım ve dilbilgisiyle zengin bir dünya dilidir. Ticari ve akademik amaçlar başta olmak üzere birçok öğrenci kurslarımıza kayıt yaptırmaktadır.  YADEM bünyesindeki Türkçe kursları özellikle Türkiye’de lisans  ve yüksek lisans programlarına başlayan ve devam eden öğrencilerin akademik ortamda Türkçeyi etkin şekilde kullanmalarını amaçlamaktadır.

Yöntem

YADEM bünyesindeki Türkçe kurslarında çağdaş, geçerliliği kanıtlanmış dil öğretim yöntem  ve yaklaşımların sentezi yapılarak öğrencilerin Türkiye Türkçesi’ni en etkin şekilde kullanmaları hedeflenmiştir.  Temel beceriler olan konuşma, yazma, dinlediğini ve okuduğunu anlama olarak tanımlanan dört temel beceri edinimine yönelik etkinliklerle şekillenmektedir. Kullanılan yöntemler öğrencinin Türkçeyi etkin bir şekilde iletişim aracı olarak kullanmasını desteklemektedir.

Öğretim İzlencesi

YADEM bünyesindeki Türkçe öğrenim kursları öğrencilerin seviyelerine uygun şekilde programlanmıştır.  Bu sebeple kursumuza katılan öğrenciler ilk olarak Türkçe Seviye Tespit Sınavı’na tabii tutulurlar. Sınav içeriği öğrencinin mevcut dil seviyesini dilbilgisi, okuduğunu anlama, yazma ve dinlediğini anlama bölümlerinden oluşmaktadır.
Temel dört beceri olan yazma, konuşma, dinleme ve okuma becerilerini geliştirmeyi hedefleyen program toplam 32 hafta sürmektedir.  Program süresi 2 dönem 3 periyoddan oluşmaktadır. Program ana ve ara sınavlarla desteklenmektedir. Program sonunda yapılacak yeterlilik sınavıyla öğrencilerin yazma, konuşma, dinleme ve okuma becerileri ölçülerek yeterlilik sınavında başarılı olan öğrencilere sertifikaları verilecektir.